M A S K R O S H U S E T
Välkommen
 
Mitt namn är Katarina Bäverstrand och jag äger och driver Maskroshuset. Oftast på egen hand men vid behov anlitar jag andra duktiga terapeuter eller personer med specialkompetens.

Min grundutbildning är från början marknadsekonom DIHM. Det var först lite senare i livet som jag blev samtalsterapeut med KBT, kognitiv beteendeterapi, som inriktning. Sedan grundutbildningen har jag lagt till flera kompetenser, bland annat tillämpad beteendeanalys, krishantering, och MI, motiverande samtal.

Maskroshuset finns i Göteborg.

Känn Dig hjärtligt välkommen till Maskroshuset med Din fråga om samtal, terapi, föreläsningar och kurser.
 
Om Maskroshuset
© Copyright Maskroshuset.se 2016