M A S K R O S H U S E T
Vi ska gifta oss!
 
Att gifta sig börjar med en rolig fest. Det som kommer sedan är också värt att förbereda sig för. Det varar förhoppningsvis livet ut.

Dela med er till varandra av det som är viktigt för er. Visa varandra tillit och engagemang i varandra. Lär er om varandras behov. Lär er om kommunikation.

Att ha denna kunskap om varandra kan göra stor skillnad när det blåser hårt i livet.

4 x 2,5 tim

Anmälan tas emot löpande. En grupp startar när tre par anmält sig.

Pris: 7 000 kr per par

Kursen kan också ges för ett enskilt par. Kontakta Maskroshuset för information.

Boka
Kontakta Maskroshuset via e-post eller telefon för bokning.
 
Kurser
© Copyright Maskroshuset.se 2016