M A S K R O S H U S E T
Terapi och samtal
 
Med sina erfarenheter i bagaget tolkar varje människa situationer på olika sätt. Tolkningen styr hur vi känner och hur vi handlar. För det mesta fungerar livet och vardagen men ibland hamnar vi i omständigheter där vi kör fast, blir deprimerade eller mår dåligt på annat sätt.

Tillsammans ser vi på de resurser och möjligheter till förändring som finns hos dig. Av mig får du verktyg att styra ditt liv själv.

Att ta hjälp och ge sig själv möjligheten att må bra inuti är att välja glädje i livet.

KBT - kognitiv beteendeterapi
MI - motiverande samtal
Kris och krishantering
Sorgbearbetning
Stödsamtal
Coaching
 
 
Välkommen att kontakta Maskroshuset direkt
 
Jag vill ha hjälp med

Kris - sorg
Depression - nedstämdhet
Sömnproblem
Ångest och oro
Relationsproblem
Smärta
Dålig självkänsla
Stress
Fobi
Tvångshandlingar
Telefonnummer
Epostadress
Beskrivning
© Copyright Maskroshuset.se 2016