M A S K R O S H U S E T
Närstående - inte bara nära anhörig
 
När en närstående får en kronisk diagnos eller funktionsnedsättning ändras livet drastiskt. Inte bara för den som blir drabbad.

Föreläsningen handlar om att av kärlek låta sitt egna liv stå tillbaka för att tillgodose den närståendes nya behov. Om att bli tagen för givet. Om att få ta fighter. Om maktlöshet. Om sorg och acceptans. Om att bli starkare tillsammans.

En gripande och tänkvärd föreläsning som vågar göra den närståendes röst hörd. Passar bra i sammanhang där man diskuterar närståendes roll.

Ca 1,5 timme inklusive frågestund

Boka
Kontakta Maskroshuset via e-post eller telefon för bokning.

 
Lilla stresskolan och vad vi kan göra åt stress.
 
Föreläsningen behandlar såväl den fysiska som psykiska påverkan som stress har på oss.

Vad är stress?

I dagens vardagsliv kanske vi inte kan undvika stress helt och hållet men vi kan lära oss att hantera vårt liv så att stressen inte påverkar oss negativt.

Innehåller fakta, konkreta verktyg och nya infallsvinklar om stress.

Ca 2 timmar

Boka
Kontakta Maskroshuset via e-post eller telefon för bokning.
 
Föreläsningar
© Copyright Maskroshuset.se 2016